AZƏRBAYCAN ARXEOLOGIYASI. CILD 14. SAY 2
Ana səhifə > Arxeologiya > Azərbaycan Arxeologiyası. cild 14. say 2
Müəllif Qüdrət İsmayılzadə
Nəşr olunduğu il 2011
Bölmə Arxeologiya
Səhifə sayı 140
Dil Azərbaycanca-Rusca
Baxış sayı 1665
Yükləmə sayı 134
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN ARXEOLOGIYASI. CILD 14. SAY 2 KİTABI HAQQINDA

Jurnalda aşağıdakı mövzular öz əksini tapmışdır: Milli-mənəvi dəyərlərimizin arxeoloji materiallarda əksi; Çarxanqala kurqanlarından aşkar olunmuş metal
məmulatın tədqiqi; Daşdan hazırlanmış toppuz başlarının dövrü və arealı haqqında; İnzibati ərazi, toponim dəyişiklikləri və arxeoloji abidələr; Köhnəqalanın arxeoloji səciyyəsinə dair; IX-XIII əsrin əvvəllərində Azərbaycan kəndlərinin təsərrüfat həyatı (arxeoloji materiallar əsasında); İmişli abidələrində keramika nümunələri; Azərbaycanda Kür-Araz mədəniyyəti abidələrinin öyrənilmə metodları; Gilanda dəmir dövrünə aid aparılan arxeoloji qazıntıların tarixi; Azərbaycanda maldarlığın yaranmasını şərtləndirən amillər
Arif Ərdəbilinin “Fərhadnamə” əsərində etnoqrafik məsələlər; Arxeoloji lüğətin tərtibinə dair; Repressiya  qurbanı  Vəli  Xuluflunun folklorşünaslıq fəaliyyəti; Zati aliləri ser, arxeoloq – Çarlz Leonard Vulli.