AZƏRBAYCAN ARXEOLOGIYASI: ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Arxeologiya > Azərbaycan arxeologiyası: Orta əsrlər
Müəllif Kollektiv
Nəşr olunduğu il 2008
Bölmə Arxeologiya
Səhifə sayı 632
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 2609
Yükləmə sayı 286
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN ARXEOLOGIYASI: ORTA ƏSRLƏR KİTABI HAQQINDA

Altıcilddlik “Azərbaycan arxeologiyası” kitabının VI cildi Azərbaycanın orta əsrlər arxeologiyası üzrə ilk ümumiləşdirici, kollektiv tədqiqat əsəridir. Təxminən bir əsr ərzində Azərbaycan ərazisində aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələri, o cümlədən əldə edilmiş çoxsaylı və müxtəlif kateqoriyalı materiallar əsasında IX-XVIII əsrlərin yaşayış məskənlərinin tipləri, urbanizasiya prosesinin səviyyəsi, ona təsir edən amilləri müəyyənləşdirir. Eyni zamanda əsərdə istehkam tikililəri, ictimai, dini və yaşayış binaları, şəhər abadlığı səciyyələndirirlir, əhalinin təsərrüfat məşğuliyyəti, sənət istehsalı və ticarət əlaqələri təsdiq edilir, hər sənəti və dövrün silahları, məişət həyatı və mənəvi mədəniyyətlə bağlı məsələlər işıqlandırılır