İRAN İSLAM INQILABINDAN SONRA CƏNUBI AZƏRBAYCANLILARIN ANA DILI UĞRUNDA MÜBARIZƏSI
Ana səhifə > Müasir dövr > İran İslam inqilabından sonra cənubi azərbaycanlıların ana dili uğrunda mübarizəsi
Müəllif Yeganə Hacıyeva
Nəşr olunduğu il 2017
Bölmə Müasir dövr
Səhifə sayı 306
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 1993
Yükləmə sayı 114
YÜKLƏ

İRAN İSLAM INQILABINDAN SONRA CƏNUBI AZƏRBAYCANLILARIN ANA DILI UĞRUNDA MÜBARIZƏSI KİTABI HAQQINDA

Kitabda 1979-2005-ci illərdə İran İslam Respublikası hakim qüvvələrinin Azərbaycan türkcəsini sıxışdırmaq və azərbaycanlıların milli şüurunu kosmopolitləşdirmək cəhdlərinə qarşı Cənubi Azərbaycan türklərinin mübarizəsinin tarixi araşdırılmışdır. Müəllif gərgin ictimai-siyasi kataklizmlərin, sosial-mədəni təbəddülatların, panfarsist siyasi sistemin və ideologiyasının təsirinə məruz qalan cənubi azərbaycanlıların həm İran daxilində, həm də xaricdə Azərbaycan dilinin statusunun yüksəldilməsi və funksiyalarının genişləndirilməsi uğrunda mübarizəsinin tarixi şəraitə uyğun olaraq formalaşması prosesini tədqiq etmişdir. Elmi araşdırma milli məsələyə həsr edilmiş növbəti tədqiqat əsəri olaraq çoxaspektli dil məsələsinin birbaşa bağlılığı ilk baxışdan aydın görünməyən digər aspektlər - iqtisadi, siyasi, hüquqi, dini, sosial, demoqrafik, regional və qlobal dəyişikliklər və s. nöqteyi-nəzərdən araşdırılması baxımından da əhəmiyyətlidir.