XRISTIAN SƏYYAHIN TARIXI
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq > Xristian səyyahın tarixi
Müəllif Tadeuş Kruşinski
Nəşr olunduğu il 1993
Bölmə Mənbələr və tarixşünaslıq
Səhifə sayı 105
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 3202
Yükləmə sayı 438
YÜKLƏ

XRISTIAN SƏYYAHIN TARIXI KİTABI HAQQINDA

Polyak müəllif Y.T.Kruşinskinin XVIII yüzilliyin birinci yarısında Səfəvilər dövlətində, o cümlədən də Azərbaycanda baş verən bir sıra mühüm tarixi hadisələri əks etdirən bu əsəri indiyədək ingilis, fransız, alman, türk, fars və başqa dillərə tərcümə olunmuş, geniş tədqiqata cəlb olunmuşdur. 1708-1726-cı illərdə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin paytaxtı İsfahanda yaşayıb fəaliyyət göstərən müəllif həmin əsərdə Səfəvilər dövlətinin Rusiya və Osmanlı ilə qarşılıqlı münasibətlərinə, Səfəvilər dövlətinin süqutuna geniş yer vermişdir.