AZƏRBAYCAN SƏFƏVI DÖVLƏTI (XVI-XVII ƏSRLƏR).
Ana səhifə > Dərslik > Azərbaycan Səfəvi dövləti (XVI-XVII əsrlər).
Müəllif Zabil Bayramlı, Bəymirzə Şabiyev
Nəşr olunduğu il 2017
Bölmə Dərslik
Səhifə sayı 360
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 7928
Yükləmə sayı 2677
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN SƏFƏVI DÖVLƏTI (XVI-XVII ƏSRLƏR). KİTABI HAQQINDA

Bu kitab Azərbaycan Səfəvi dövlətinin XVI-XVII əsrlər tarixinə həsr olunmuşdur. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin XVI əsr tarixi geniş tədqiq olunsa da, bu dövlətin XVII əsr tarixi həm vətən, həm də dünya tarixşünaslıq və şərqşünaslıq elmində demək olar ki, geniş tədqiqat obyektinə çevrilməmişdir. Müəlliflər çoxçeşidli qaynaqlar əsasında Azərbaycan Səfəvi dövlətinin XVII əsr tarixini ətraflı tədqiq edərək bir sıra yeni tarixi faktları elmi dövriyyəyə cəlb edilmişlər. Kitabda Azərbaycan Səfəvi dövlətinin siyasi tarixi, ictimai-iqtisadi həyatı ətraflı şəkildə işıqlandırılmışdır. Dərs vəsaiti tələbə, magistr, doktorant, tarixçi mütəxxəsislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.