XANLIQLAR VƏ RUS MÜSTƏMLƏKƏÇILIYI DÖVRÜNDƏ ŞIMALI AZƏRBAYCAN...
Ana səhifə > Dərslik > Xanlıqlar və rus müstəmləkəçiliyi dövründə Şimali Azərbaycan...
Müəllif Mehman Abdullayеv
Nəşr olunduğu il 2005
Bölmə Dərslik
Səhifə sayı 232
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 3213
Yükləmə sayı 665
YÜKLƏ

XANLIQLAR VƏ RUS MÜSTƏMLƏKƏÇILIYI DÖVRÜNDƏ ŞIMALI AZƏRBAYCAN... KİTABI HAQQINDA

Dərs vəsaiti XVIII əsrin ortalarından XIX əsrin 40-cı illərinə qədər Şimali Azərbaycanda mövcud olan aqrar münasibətlərin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Kitabda xanlıqlar çağında aqrar quruluşun təkamülü, xarakterik xüsusiyyətləri, Şimali Azərbaycanın Rusiyanın müstəmləkəsinə çevrilməsi nəticəsində aqrar quruluşda baş vermiş dəyişikliklər təhlil edilmişdir. Vəsaitdə rus işğalları yolunda əsas maneə olan ali müsəlman silkinin zərərsizləşdirilməsi, onların torpaq, siyasi və silki hüquqlarının məhdudlaşdırılması sahəsində hökümət orqanlarının həyata keçirdiyi siyasətin mahiyyəti və istiqamətləri tarixşünaslığımızda ilk dəfə olaraq yeni arxiv sənədləri əsasında araşdırılmışdır. Eyni zamanda ali müsəlman silkinin statusu ilə bağlı hazırlanmış layihələr də nəzərdən keçirilmiş, rus hökümətinin kəndli məsələsi üzrə həyata keçirdiyi maliyyə-vergi siyasəti də təhlil olunmuşdur. Vəsaitdə Rusiyanın Şimali Azərbaycanda həyata keçirdiyi müstəmləkəçilik siyasəti digər regionlarda və dünya müstəmləkəçilik praktikası ilə müqayisəli şəkildə təhlil edilmiş və onun özünəməxsus xüsusiyyətləri üzə çıxarılmışdır. Dərs vəsaiti ali məktəb müəllimləri, tələbələri, magistrləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.