AZƏRBAYCAN VII-XII ƏSRLƏRDƏ (1-CI HISSƏ)
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq > Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
Müəllif Nailə Vəlixanlı
Nəşr olunduğu il 2016
Bölmə Mənbələr və tarixşünaslıq
Səhifə sayı 480
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 2390
Yükləmə sayı 368
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN VII-XII ƏSRLƏRDƏ (1-CI HISSƏ) KİTABI HAQQINDA

AMEA rəyasət heyətinin qərarı ilə nəşr edilmiş kitabda orta əsr ərəb tarixi və coğrafi mənbələri, eləcə də müvafiq elmi ədəbiyyat əsasında tarixi Azərbaycanın VII əsrin ortalarına yaxın Ərəb Xilafətinin tərkibinə qatılması ilə başlanan, XIII əsrin əvvəllərində bölgənin iqtisadi-mədəni yüksəlişinə müvəqqəti ara vermiş monqol hücumları ilə tamamlanan altı əsrlik dövrü əhatə olunub. Həmçinin nəşrdə həmin dövrün ərəbdilli on beş qaynağından Azərbaycana dair məlumatın şərhlərlə tərcüməsi verilib, ərəb işğalı nəticəsində Azərbaycan və onun əhalisinin tarixi taleyində baş vermiş köklü dəyişikliklər araşdırılıb. Əsərdə Xilafətlə Azərbaycanın, eləcə də IX-XII əsr Azərbaycan dövlətinin münasibətlərinə dair bir sıra məsələ və problemlər tədqiq edilib. Kitab tarixçilər və şərqşünaslar, eləcə də Azərbaycanın erkən orta əsrlər dövrü tarixi və tarixi coğrafiyası ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulub.