ƏHSƏNÜT-TƏVARIX (TARIXLƏRIN ƏN YAXŞISI).
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq > Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
Müəllif Həsən bəy Rumlu.
Nəşr olunduğu il 2017
Bölmə Mənbələr və tarixşünaslıq
Səhifə sayı 661
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 4374
Yükləmə sayı 1193
YÜKLƏ

ƏHSƏNÜT-TƏVARIX (TARIXLƏRIN ƏN YAXŞISI). KİTABI HAQQINDA

XVI əsrin görkəmli Azərbaycan tarixçisi Həsən bəy Rumlunun farsca yazdığı “Əhsənüt-təvarix” əsəri-nin son iki cildi zamanımıza qədər gəlib çatmışdır. İstər vətənimizin, istərsə də bir sıra yaxın və uzaq ölkələ-rin XV-XVI əsrlər tarixini öyrənmək baxımından böyük əhəmiyyət daşıyan bu salnamə ilk dəfədir ki, tam şəkildə Azərbaycan dilinə tərcümə edilir. Əsərin zamanımıza çatmış cildlərinin birincisində hicri 807-899-cu (miladi 1404-1494) illərin, ikincisində isə hicri 900-985-ci (miladi 1494-1578) illərin tarixi hadisələri əksini tapmışdır. Hər iki cildin tərcüməsi eyni kitab daxilində oxuculara təqdim edilir. Tərcümə zamanı mənbənin Baroda və Tehran nəşrləri ilə yanaşı Bakıda, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mü-hafizə edilən iki əlyazma nüsxəsindən də istifadə olunmuşdur.