İRƏVAN TÜRKLƏRININ ƏDƏBI MƏTBUAT ABIDƏSI: "LƏK-LƏK" JURNALI
Ana səhifə > Müasir dövr > İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi: "Lək-Lək" jurnalı
Müəllif Ziyəddin Məhərrəmov
Nəşr olunduğu il 2008
Bölmə Müasir dövr
Səhifə sayı 148
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 1586
Yükləmə sayı 64
YÜKLƏ

İRƏVAN TÜRKLƏRININ ƏDƏBI MƏTBUAT ABIDƏSI: "LƏK-LƏK" JURNALI KİTABI HAQQINDA

Oxuculara təqdim olunan bu məcmuə XX əsrin ininci onilliyində Qərbi Azərbaycanda – oğuz yurdu İrəvanda 1914-cü il fevral ayının 22-dən həmin ilin 30 iyunundadək nəşr olunmuş, cəmi 12 nömrəsi işıq üzü görmüş “Lək-lək” (əslində senzura sənədlərində “Leylək” (Aist) jurnalının ərəb qrafikalı əlifbadan transliterasiyasıdır. “Lək-lək” “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi ənənələrini davam etdirmişdir. Jurnalının naşir və redaktoru Mirməhəmməd Mirfətullayev və Cabbar Əsgərzadə olmuşdur, jurnal İrəvandakı “Luys” mətbəəsində çap edilmişdir. Onun nəşrinin dayandırılması ilə bağlı müəllifin qeydləri vardır. Həmin dövrün ictimai-siyasi, ədəbi və mədəni hadisələri ilə yaxından tanış olmaq mümkündür.