MƏHƏMMƏD HADI VƏ MƏTBUAT(1905-1920-CI ILLƏR)
Ana səhifə > Müasir dövr > Məhəmməd Hadi və mətbuat(1905-1920-ci illər)
Müəllif İslam Qəribli
Nəşr olunduğu il 2011
Bölmə Müasir dövr
Səhifə sayı 444
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 2055
Yükləmə sayı 92
YÜKLƏ

MƏHƏMMƏD HADI VƏ MƏTBUAT(1905-1920-CI ILLƏR) KİTABI HAQQINDA

Monoqrafiyada XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı və ictimai fikir tarixinin görkəmli nümayəndələrindən biri, milli Azərbaycan romantizminin yaradıcı və başçılarından olan Məhəmməd Hadinin 1905-1920-ci illərdəki Azərbaycan dövri mətbuatı ilə əlaqələri tədqiq edilir. Sənətkarın “Həyat” qəzetindən başlayaraq “Azərbaycan” qəzetinə qədər müxtəlif təmayüllü iyirmiyə yaxın mətbuat orqanında dərc etdirdiyi iki yüz doxsandan yuxarı bədii, elmi, publisistik və tərcümə əsərləri sistemli şəkildə araşdırılaraq onların elmi-filoloji təhlili aparılır. Bu əsərlərin M. Hadinin sağlığında və ölümündən sonra kitablarına düşənləri ilk mənbələrlə tutuşdurularaq tekstoloji mətnlər hazırlanır və yüzə qədər əsər üzə çıxarılaraq ilk dəfə tədqiqata cəlb edilir. İndiyə kimi daha çox şair kimi tanınan M. Hadidən nasir, alim, publisist və tərcüməçi kimi də bəhs olunur, əsərlərinin mövzu, forma, məzmun, ideya və sənətkarlkıq məsələləri ətraflı şəkildə şərh olunur.