AZƏRBAYCANIN İRƏVAN BÖLGƏSININ TARIXINDƏN (XVII YÜZILLIYIN SONU–XIX YÜZILLIYIN ORTALARINDA)
Ana səhifə > Bölgələrin tarixi > Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən (XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında)
Müəllif Elçin Teymur oğlu Qarayev
Nəşr olunduğu il 2016
Bölmə Bölgələrin tarixi
Səhifə sayı 544
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 1582
Yükləmə sayı 86
YÜKLƏ

AZƏRBAYCANIN İRƏVAN BÖLGƏSININ TARIXINDƏN (XVII YÜZILLIYIN SONU–XIX YÜZILLIYIN ORTALARINDA) KİTABI HAQQINDA

Monoqrafiya XVII yüzilliyin sonu-XIX yüzilliyin ortalarında Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixinə həsr olunmuşdur. Tədqiqat işində ilkin mənbələr və arxiv sənədləri əsasında İrəvan bölgəsinin siyasi-iqtisadi tarixi, tarixi coğrafiyası, əhali və mədəniyyəti haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Burada bölgənin ərazisi və siyasi sərhədləri müəyyənləşdirilmiş, əhalinin etnik, dini, say və sosial tərkibi işıqlandırılmışdır. Monoqrafiya tarixçi alimlər, şərqşünaslar, müəllimlər, ali məktəb tələbələləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.