IRAK TÜRKMENLERINE YAPLAN KATLIAMLAR VE BUNUN TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI (1924-1959)
Ana səhifə > Müasir dövr > Irak Türkmenlerine Yaplan Katliamlar ve Bunun Türk Kamuoyuna Yansımaları (1924-1959)
Müəllif Selçuk Yılmaz.
Nəşr olunduğu il 2005
Bölmə Müasir dövr
Səhifə sayı 140
Dil Türkcə
Baxış sayı 1536
Yükləmə sayı 29
YÜKLƏ

IRAK TÜRKMENLERINE YAPLAN KATLIAMLAR VE BUNUN TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI (1924-1959) KİTABI HAQQINDA

Tarihi geçmişleri Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na kadar uzanmakta olan Iraklı Türkmenler, yaşadıkları bölgelerde Musul Meselesi’nin ortaya çıkmasına kadar huzur içinde yaşamışlar, ancak ingilizlerin, Musul’un Irak’a dahil edilmesi yönündeki yoğun çabalarının başlamasından itibaren, huzursuz bir yaşam sürdürmüşlerdir. Ülkelerine ve tarihlerine sıkı sıkıya bağlı olan Türkmenler, Musul bölgesinin Türkiye’den ayrılmasına tahammül edememiş ve ingilizlere karşı çeşitli mücadelelere girişmişlerdir. Bu mücadelelerin daha başlangıcında, ingilizler karşılık vermekte gecikmemişler ve Türkmenler 1924 yılında ingilizler tarafından yapılan bir katliama maruz kalmışlardır. Irak’ta okuma-yazma oranı en yüksek topluluk olan Türkmenler, Musul’un Irak’a dahil edilmesinden sonra Irak yönetimiyle hiç anlaşamamış ve çözümü kendi içine çekilmekte bulmuşlardır. Bu kabuğa çekilme politikası, Türkmenleri bir müddet rahatlatmış olsa da, 1946 yılında kendilerine yönelik planlanan katliamdan habersiz bırakmıştır. Türkmenlere yönelik yapılan en büyük ve uluslararası boyutlu olan katliam, 1959 Kerkük Katliamı’dır. Kerkük Katliamı, dönemin küresel güçlerinin hegemonyası altıdaki komünistlerin ve Kürtlerin ülke kurma sevdasının diyetini Türkmenlerin ödemesi şeklinde özetlenebilir. Irak’ta yaşayan Türkmenler, çeşitli grupların farklı amaçlarının odak noktasında, üzerinde oyunlar oynanabilecek bir topluluktan öteye geçememiştir. Türkmenler kendilerine yönelik yapılan katliamda, ağır şiddete maruz kalmışlar ve manevi olarak yıkılmışlardır. Katliamların sonunda Türkmenlerden bir çok kişi ölmüş ve yaralanmıştır. Türkmenler, kendilerine yönelik yapılan bu katliamları hiç unutmamışlar ve yaşananları her sene anmış ve bu olayların bir kez daha yaşanmaması için geleceğe dair bilinçli ve kararı olmaları gerektiği konusunda hem fikir olmuşlardır.