1847-СI IL ÜÇÜN QAFQAZ TƏQVIMI
Ana səhifə > Atlas və Xronologiya > 1847-сi il üçün Qafqaz Təqvimi
Müəllif Типография Канцелярии Наместника Кавказского
Nəşr olunduğu il 1846
Bölmə Atlas və Xronologiya
Səhifə sayı 316
Dil Rusca
Baxış sayı 2166
Yükləmə sayı 133
YÜKLƏ

1847-СI IL ÜÇÜN QAFQAZ TƏQVIMI KİTABI HAQQINDA

Pravoslav-katolik, erməni-qriqoryan və erməni katolik təqvimləri formasında verilmiş Qafqaz təqviminin ilk hissəsində xristianlıqda, islam dinində ayrı-ayrı əlamətdar günlər, bayramlar barədə məlumat qeyd edilmişdir. Bu hissədə həm də kavaler bayramları, səmavi hadisələr qeyd edilmişdir. Təqvimin ikinci və ən mühüm hissəsində Zaqafqaziya diyarının, o cümlədən də Azərbaycan şəhərlərinin qısa tarixi oçerki, bəzi şəhərlərin coğrafi mövqeyi, Zaqafqaziya diyarının ən mühüm şəhərləri ilə paytaxt Moskva, Odessa, quberniya və vilayətlərin başlıca şəhərləri arasındakı məsafə, əsas və poçt yollarına dair göstərici,  poçt xidməti, assiqnasiyaların (kağız pulların) gümüşə nəzərən kursu ilə bağlı cədvəllər, tələb olunan, daha çox istifadə edilən rus və Asiya pulları, Yerli və rus ölçü və çəki vahidlərinə dair cədvəllər verilmişdir. Təqvimin 3-cü hissəsində  Qafqaz diyarında e.ə. 2100-cü ildən eramızın 1846-cı ilinə qədər baş verən ən mühüm hadisələrin xronologiyası, Gürcüstandakı Mtsxet məbədi, Tiflisin tarixi və statistik oçerki, diqqətəlayiq yerləri barədə məlumatlar öz əksini tapmışdır. Son yəni 4-cü  hissə idarəçilik məsələlərinə həsr edilib. Bu hissədə Qafqazın həmin dövr mövcud ayrı-ayrı inzibati-ərazi vahidləri üzrə hərbi, dini, poçt, təhsil, karantin idarəçiliyi, yerli idarəçilik aparatı, canişinlik sistemi barədə son dərəcə dəyərli məlumatlar verilmişdir.