ÇAR SKIFLƏR
Ana səhifə > Qədim dövr > Çar Skiflər
Müəllif Zaur Həsənov
Nəşr olunduğu il 2005
Bölmə Qədim dövr
Səhifə sayı 474
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 3584
Yükləmə sayı 702
YÜKLƏ

ÇAR SKIFLƏR KİTABI HAQQINDA

Azərbaycan ərazisində dövlətlərini yaratmış qədim xalqların etnik mənsubiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi milli mənlik şüurumuzun təkamülü yolunun və bizim doğru tariximizin bərpasında bizə kömək edə biləcək ən vacib məsələlərdən biridir. Uzun illər boyu məqsədyönlü şəkildə tariximizin saxtalaşdırılması ona gətirib çıxartdı ki, biz hələ də Azərbaycanın doğru tarixini tam şəkildə bilmirik. Bunun da nəticəsində yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək bu işdə marağı olan tərəflər dünya ictimaiyyəti qarşısında torpaqlarımıza olan qanunsuz iddialarına haqq qazandırmaq istəyirlər. Bir tərəfdən onlar bizi Azərbaycan torpaqlarının qanuni sahibi o1mamağımızda günahlandırır, digər tərəfdən isə problemin tədqiqi ilə bağlı bütün cəhdlərə mane olur və hər cür yollara əl atırlar. Onlar öz əməllərinə "qədim əsrlərdə Azərbaycan ərazisində türklərin mövcud olmamaları" fikrini "sübut etmiş dünya elminin nüfuzu" ilə haqq qazandırmağa çalışırlar. Qədim dövrlərdə Azərbaycan ərazisində müxtəlif vaxtlarda müxtəlif statuslu bir sıra dövlətlər mövcud olmuşdur. E. ə. 1 minilliyin başlanğıcında bu ərazidə Manna dövləti yaranır, təxminən həmin dövrdə burada skiflərə qohum xalq sayılan kimmerlərin dövlət qurumları da mövcud idi'. Mannanın süqutu dövründə, Midiya dövlətinin yaradılmasının erkən çağlarında Azərbaycan ərazisində Sakasena adı altında tanınan skif dövləti yaranır. E. ə. VII əsrdə yaranmış bu dövlət uzun bir vaxt ərzində regionun siyasi, hərbi, iqtisadi və mədəni həyatında üstün mövqeyə malik olmuş və qonşu dövlətləri tabeçi1ikdə saxlamışdır'. Tədqiqatlardan məlum olduğu kimi skiflər Manna və Midiya dövlətlərinin fəaliyyətlərində iştirak etmişlər.