TARIX ŞUMERDƏN BAŞLAYIR
Ana səhifə > Qədim dövr > Tarix Şumerdən başlayır
Müəllif Samuel Noah Kramer
Nəşr olunduğu il 1965
Bölmə Qədim dövr
Səhifə sayı 255
Dil Rusca
Baxış sayı 2961
Yükləmə sayı 316
YÜKLƏ

TARIX ŞUMERDƏN BAŞLAYIR KİTABI HAQQINDA

Bizә heykәllәr, freskalar vә s. zәngin yazılı vә tәsviri materiallar şәklindә böyük xәzinә bağışlamış Qәdim Misirdәn fәrqli olaraq Şumerin çox sayda tarixi vә mәdәni abidәsi bu günümüzә qәdәr qorunub saxlanmışdır. Samuel N. Kramerin "Tarix Şumerdә başlayır" әsәri ona görә dәyәrlidir ki, burada oxucu qorunub saxlanmış bu çox az sayda tarixi vә mәdәni Şumer abidәsi haqqında dolğun mәlumat әldә edir, onların fotoşәkillәri ilә tanış olur.