AZƏRBAYCAN VƏ QAFQAZIN DIGƏR RESPUBLIKA, DIYAR VƏ VILAYƏTLƏRININ PUL DƏFINƏLƏRI. 4
Ana səhifə > Arxeologiya > Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 4
Müəllif Yevgeni Paxomov
Nəşr olunduğu il 1949
Bölmə Arxeologiya
Səhifə sayı 116
Dil Rusca
Baxış sayı 1448
Yükləmə sayı 12
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN VƏ QAFQAZIN DIGƏR RESPUBLIKA, DIYAR VƏ VILAYƏTLƏRININ PUL DƏFINƏLƏRI. 4 KİTABI HAQQINDA

Bu nəşr I-III buraxılışların davamı olub 988-dən 1308-ə qədər sıralanmış numizmatik tapıntılar barədə məlumat verir. Toplanılmış materiallar Azərbaycan və bütün Zaqafqaziyanı, o cümlədən də Terek və Kubani çayları boyunca Şimali Qafqazı əhatə edir. Qədim zamanlardan XX əsrin əvvəllərinə qədər zərb edilmiş pulları ehitva edir. Coğrafi və predmet göstəriciləri, əlavə və düzəlişlər var.