AK KOYUNLU - MEMLÜK MÜNASEBETLERI (MASTER TEZI)
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü > Ak Koyunlu - Memlük münasebetleri (master tezi)
Müəllif Fatma Akkuş
Nəşr olunduğu il 2005
Bölmə Orta əsrlər dövrü
Səhifə sayı 171
Dil Türkcə
Baxış sayı 1506
Yükləmə sayı 79
YÜKLƏ

AK KOYUNLU - MEMLÜK MÜNASEBETLERI (MASTER TEZI) KİTABI HAQQINDA

Fatma Akkuş yazdığı önsözde şöyle yanıt veriyor: "XIV. yüzyılda kurulan Ak Koyunlu Devleti Kara Yülük Osman Bey ile önemli bir güç kazanmış ve XV. yüzyılda Uzun Hasan Bey ile Yakındou’da kendinden söz ettiren güçlü bir devlet konumuna yükselmiştir. Ülkemizde bugüne kadar gerek Ak Koyunlular ve gerekse Memlûkler üzerinde bazı araştırmalar yapılmış ve hâlen yapılmaktadır. Ancak “Ak Koyunlu-Memlûk Münâsebetleri” üzerine yapılmış herhangi bir müstakil çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı bölgenin bu iki önemli devleti arasındaki münâsebetleri tespit ederek siyasî durum hakkında bilgi vermektir. Beş bölümden oluşan çalışmamızın Birinci Bölüm’ünde XIV. yüzyılda Yakındoğu’da siyasî durum ve Ak Koyunlular’ın menşeî; ikinci Bölüm’de Ak Koyunlu Devleti’nin Kuruluşu ve Memlûkler ile ilk münâsebetler Üçüncü Bölüm’de Kara Yülük Osman Bey zamanında Memlûkler ile temaslar; Dördüncü Bölüm’de Ak Koyunlu Devleti’nin en azametli hükümdarı Uzun Hasan Bey ve onun halefleri zamanında Memlûkler ile münâsebetler ve son olarak Beşinci Bölüm’de ise Ak Koyunlu Devletinin yıkılması ve dolayısıyla Ak Koyunlu Memlûk münâsebetlerinin sona erişi incelenmiştir".