QARABAĞ: ERMƏNISTAN VƏ AZƏRBAYCAN SÜLH VƏ SAVAŞ YOLLARINDA
Ana səhifə > Müasir dövr > Qarabağ: Ermənistan və Azərbaycan Sülh və Savaş yollarında
Müəllif Tomas de Vaal
Nəşr olunduğu il 2008
Bölmə Müasir dövr
Səhifə sayı 344
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 2517
Yükləmə sayı 360
YÜKLƏ

QARABAĞ: ERMƏNISTAN VƏ AZƏRBAYCAN SÜLH VƏ SAVAŞ YOLLARINDA KİTABI HAQQINDA

Kitabda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin kökləri, son müharibə zamanı Qarabağda və ümumilikdə regionda baş verən olaylar, danışıqlar və vasitəçilik prosesi bitərəf müşahidəçi prizmasından araşdırılır. "Qara Bağ" əsəri iki sovet respublikasının münaqişəyə cəlb edlməsinin, nəticədə Sovetlər İttifaqının dağılması ilə iki müsətqil yaranmasının hərtərəfli şəkildə tədqiqidir. Əsərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və 1994-cü ildən bəri davam edən atəşkəs rejimi, danışıqlar prosesi çərçivəsində 1988-ci ildən 2001-ci ilə qədər tədqiq olunmuşdur. Kitabın əksər hissəsi müəllifin Cənubi Qafqaza 6 aylıq səfəri vaxtı bölgədə apardığı 120 orijinal müsahibənin materiallarına əsaslanır. Əsərdə Moskva və ABŞ-ın Siyasi Büroya dair arxivinin ilkin mənbələrinə də müraciət edilmişdir. Əsərin fəsillərində münaqişənin sovet dövründə Ermənistan və Azərbaycan rəhbərləri tərəfindən həll edilməyərək necə dərinləşdirildiyini, Siyasi Büronun münaqişəni həll etməkdə bacarıqsızlığını, müharibənin necə başlayıb necə başa çatmasını, beynəlxalq ictimaiyyətin bu münaqişəni niyə həll edə bilməməsini ətraflı şəkildə təsvir edir.