SSRİ-TÜRKIYƏ: SOYUQ MÜHARIBƏNIN SINAQ MEYDANI
Ana səhifə > Müasir dövr > SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq meydanı
Müəllif Cəmil Həsənli
Nəşr olunduğu il 2005
Bölmə Müasir dövr
Səhifə sayı 544
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 1600
Yükləmə sayı 177
YÜKLƏ

SSRİ-TÜRKIYƏ: SOYUQ MÜHARIBƏNIN SINAQ MEYDANI KİTABI HAQQINDA

Tarix elmləri doktoru, prof. C.Həsənlinin oxuculara təqdim edilən "SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq meydanı" monoqrafiyası müəllifin Yaxın və Orta Şərqdə soyuq müha-ribəyə həsr edilmiş ikinci araşdırmasıdır. Monoqrafiyada 1939-1953-cü illərdə Sovet-Türkiyə münasibətlərinin keçdiyi tarixi yol, onun həlledici mərhələləri və dönüş məqamları tədqiq edilmişdir. Yeni açıqlanan arxiv sənədlərinə istinadən müəllif soyuq müharibənin Türkiyə böhranının, İ.Stalinin fitvası ilə Ermənistan və Gürcüstan Sovet respublikalarının bu prosesdə fəal iştirakının, habelə Güney Qafqaz respublikaları arasında başlanmış əsəb savaşının maraqlı tarixi mənzərəsmi yaratmışdır. Rusiya, ABŞ, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistandakı məxfi sənədlərdən istifadə edərək müəllif göstərir ki, SSRİ siyasi texnologiyaları dost və sülhsevər Türkiyədən məharətlə düşmən obrazı yaradaraq onu, milyonlarla Sovet vətəndaşının beyninə yeridə bilmişdi. Kitab beynəlxalq münasibətlər tarixi ilə məşğul olan mütəxəssislər, bu ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr və yaxın keç-mişin tarixi ilə maraqlanan geniş oxucu dairəsi üçün nəzərdə tutulur.