ELEKTRON KITABLARIN SATIŞI - I
Ana səhifə > Xəbərlər > Elektron kitabların satışı - I
2619    
09/01/2020

Sizə elektron kitabları münasib qiymətə təklif edirik. Daha çox kitab sifariş versəniz istədiyiniz kitabı daha münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz. Siyahıda olmayıb axtardığınız kitab olarsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bunun üçün əlaqə bölməsinə daxil olub bizə yazın. (http://lib.az/contact-us/) Sizin üçün yalnız tarixi kitabları deyil, istənilən elm sahəsi üzrə nəşr edilən kitabların elektron satışını təşkil edirik. Bunun üçün siz axtardığınız kitabı yazın biz sizin üçün təşkil edək.

Kitabın adı və müəllifi

1

Fayql Erix. İpək yolu üzərində odlar yurdu - Azərbaycan tarixi [Mətn]: /E.Fayql; elmi red. F.Vahabov, K.Şükürov; red. D.İsmayılov, T.Nuriyeva.- Bakı: 2009.- 183 s.

2

Faxralı Rəşid. Ömrün üfüqləri [Mətn] /Rəşid Faxralı.-B.: Azərbaycan, 1996.- 128 s.

3

Fazili Abdulla Həsənalı oğlu. Atropatena er. əv. IV-er VII əsri Ulusunu tanımayan tanrısını tanımaz /A.H.Fazili; elmi red. S.M.Onullahi; AEA, Tarix İn-tu.- Bakı: Elm, 1992.- 216 s.

4

Fərhadoğlu Kamil. İçərişəhər Bakı [Mətn] /Kamil Fərhadoğlu; [Elmi red. F.Ə.İbrahimov]; Ön söz. Bünyadov Teymur; Rəyçi. Məşədixanım Nemət; Kitabda rəssam Mir-Teymurun fotoarxivindən istifadə olunub.-Bakı: Çinar-Çap: Ş-Q, 2006.- 256 s.

5

Fərzəlibəyli Şahin Fazil. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası [Mətn]: XV-XVI əsrlər /Şahin Fazil Fərzəlibəyli; Elmi red.: O.Əfəndiyev; Red.: E.Fərəcov; Rəssamı: S.Ağayeva.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 200 s.

6

Fərzəliyev Şahin Fazil oğlu. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə [Mətn]: Həsən bəy Rumlunun Əhsənüt-təvarix əsəri üzrə. /Ş.Fərzəliyev; red. O.Ə.Əfəndiyev; Azərbaycan SSR, Elmlər Akademiyası Tarix İn-tu.- Bakı: lm, 1983.- 150, [2] s.

7

Fərziyeva Səadət İbrahim qızı. Azərbaycanın Cənub-Şərq bölgəsinin "Halay" rəqs-mahnıları [Mətn]: dərs vəsaiti /S. İ. Fərziyeva; elmi red. G. Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: Mütərcim 2014.- 214, [2] s., [2] v. şək. portr., fotoşək., not.

8

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik: 2 hissədə /M.Fətəliyev, M.Qasımlı; elmi red. M.Fətəliyev; rəyçi E.Hüseynova; F.Yusifzadə 2 hissə.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 338, [1] s.

9

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Yunanıstan, Türkiyə və böyük dövlətlər 1919-1922-ci illərdə [Mətn] /M. B.Fətəliyev; Elmi red.: H.Əlibəyli.- Bakı: BDU, 2005.- 177 s. ; 20 sm.

10

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Türkiyə, Yunanıstan və Böyük dövlətlər Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində. /М.Fətəliyev; Elmi red.: Y.Mahmudov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 359 s.

11

Fətiyev Yaşar Qurban oğlu. Dolub, boşalan Qubadlı [Mətn] /Yaşar Fətiyev.B.: [Ziya-Nurlan], 2004.- 294 s. portr., fotoşək.

12

Fətullayev Şamil. Şəki abidələri [Mətn] /Ş.Fətullayev; red. M.Nəcəfov.- B.: Gənclik, 1970.- 18 s.

13

Fətullayev Ş. Gəncə abidələri [Mətn] Ş.Fətullayev; red. M.Nəcəfov.- B.: Gənclik, 1969.- [10] s.

14

Fətiyev Yaşar Qurban oğlu. Qubadlı, görüşünə gəlmişəm [Mətn]: Xatirələr, düşüncələr Y.Q.Fətəliyev B.: Zaman, 2002.- 516 s.

15

Fikirlərin vəhdəti [Mətn]: [Müdrik kəlamlar] /Toplayan və tərtib ed.: Bəxşeyiş Ələmşahov, Nizami Bəxşeyiş oğlu; Red.: N. Xudiyev; Buraxılışına məsul: Ş. Abuşov; Ön sözün müəll.: F. Maqsudov I kitab.- Bakı :Azərbaycan Ensiklopediyası NPB ,1998.- 95 s.

16

Fridliyand S. Qərbi Avropa inqilab hərəkatı tarixi 1789-1914. Xristomatiya /S.Fridliyand, A.Slutski; çevirəni. R.Yusifzadə; red. C.Məhəmmədzadə, İ.Eminbəyli.- I hissə.- B.: Azərnəşr, 1929. 304, [1] s.

17

Fridliyand S. Qərbi Avropa inqilab hərəkatı tarixi 1789-1914 /S. Fridliyand, A.Slytski; çevirəni. R.Yusifzadə; red. V.Xuluflu.- II hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 322 s.

18

Fridolin P. P. Qərbi Avropada ticarət kapitalizmi Tələbələr üçün leksiyalar və vəsait /P.P.Fridolin; Lenin adına Azərbaycan Dövlət Darülfünunu Pedaqoji Fakültəsi I hissə.- Bakı: [s. n.], 1930.- 92 s.

19

Fransa imperializm dövründə Materiallar məcmuəsi: tarix ümumidən dərs materialları /Azərbaycan Ali Kommunist Təsərrüfat Məktəbi; red. Ab. Axundov, H.Qasımzadə, A.Şəfiyev; çevirəni. D.Cavadlı №1.- Bakı: AKKTM nəşri, 1933.- 60 s.

20

Fərəcova Məlahət Novruz qızı. Qobustan Çalaları [Mətn] /Elmi red. Q.S. İsmayılzadə; Azərbaycan Respublikasının YUNESKO üzrə Milli Komissiyası; Qobustan Dövlət tarixi-bədii qoruğu.-B.: 2007.-128 s.

21

Kars ili çevresinde Ermeni mezalimi (1918-1920) [Metn]: Erzincan-Erzurum-Kars-Revan-Nahçivan-Ahılkelek ile Borçalı`daki Ermeni vahşetleri ve mezalimi üzerine, 1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risalenin asılları. /M. F. Kırzıoğlu. Ankara: Kardeş Matbaası, 1970, 136 s.

22

Faşist Almaniyasından məktublar [Mətn] /[çev. T. X. Haşımova ; red. M. Kamil]. Bakı: Azərnəşr, 1934, 31, [1] s.

23

Sharp turning-point! Armenian mythomania and the truth [Text] : documentation /E. Feigl. 2005, 22 p.

24

Ferguson N. The war of the world [Text] : history's age of hatred. London, 2007, 746 p.

25

Bitmeyen Ermeni sorunu [Metn] /S. Feridunoğlu ; düzen. A. Aliyev. İstanbul, 2002, 126 s.

26

Crimea [Text] : the last crusade /O. Figes. London, 2010, 575 p.

27

The whisperes [Text] : private life in Stalin's russia /O. Figes. London: Penguin Books, 2008, XXXVIII, 739, [5] p

28

Fikir, Siyaset ve Devlet Adamı Kâzım Karabekir Paşa paneli [Metn]: ölümünün 52. yıldönümü anısına /Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, 2000, VI, 65 s.

29

Financial reporting and analysis [Text] : CFA program curriculum Level II. Vol. 2, Wiley, 2013. 405, [29] p.

30

Fiziki coğrafiya [Mətn] /A. Skabayeva ; çevirəni. Sarıyev ; red. M. Kamil ; ÜMHİŞ qiyabi təhsil sektoru. Bakı: Azərnəşr, 1933, 27 s.

31

Britain after Rome [Text]: The fall and rise, 400 to 1070 /R. Fleming. London, 2010, 457 p.

32

Franklin on Franklin [Text] /editor P. M. Zall. Lexington. 315 p.

33

Fransız imperializminin hökmranlıq etdiyi yerlərdə. Bakı, 1931, 15 s.

34

The future of Africa [Text] /D. Fraser. Lonndon, 1911, 309 p.

35

Canada as it is [Text] /J. F. Fraser. London. 1911, 303 p.

36

Blackie's elementary regional and practical geographies [Text]: Africa and Australia /David B. A. Frew. London. 1913, 80 p

37

Handbuch der Geschichte [Text]: /W. Ch.Friebe. 1792, 311 s.

38

Beitrage zu der Reformationsgeschichte in Polen und Littyauen [Text]: /Ch. G. Friese. 1786, 465 s

39

Aus meinem Burschenleben [Text]: Meines Lebens Maienzeit /L. Funder. 2000, 307 s.

40

1905-ci il hadisəsi [Mətn] /M. R. Fəna; elmi red. M. Nağısoylu; tərt. ed. A. Hacıyeva; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. 2009, 252 s.

41

Teacher's manual [Text]: To accompany Frye's geographies /A. E. Frye. 1896, 199 p.