ƏHALI TARIXI
Ana səhifə > Əhali tarixi
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
68
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
69
Türklər (tarixi oçerklər)
239
Ümumi Etnoqrafiya (etnologiya)
190
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
44
Zülqədər eli
200