ƏHALI TARIXI
Ana səhifə > Əhali tarixi
Qədim türk eli (Saqa-Qamər boyları).
65
Gəncə İmamzadə türbəsi (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)
53
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
44
Naxçıvan Regionunun Tarixinə və Etnoqrafiyasına dair materiallar
35
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
29
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
23