ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
3714
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
1625
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
1286
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
1007
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
701
Ulusunu tanımayan tanrısını tanımaz (Atropatena e. ə. IV – e. VII əsri)
590
Səfəvi‐Osmanlı münasibətləri. (Türkiyə tarixşünaslığında) 
587
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
560
Şah İsmayıl Səfəvi
553
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
509
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
507
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
462